Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 174
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.03.22 14:21
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.17 11:53

Treść strony


 

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.15.2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 21 marca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890 w oparciu o przepisy art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z 2015 r. poz. 145 i 1220) oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr OR.0050.76.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyń nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłosić, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, o wolnym stanowisku do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz o naborze kandydatów na to stanowisko.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw kadrowych, działalności gospodarczej i archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję w składzie:

 1. Jacek Waśko – Przewodniczący Komisji;

 2. Marzena Niekraś – Wiceprzewodnicząca Komisji;

 3. Ryszard Machnowski – Sekretarz Komisji;

 4. Marek Cieślak – członek Komisji.

2. Komisja przeprowadzi postępowanie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz o przepisy zarządzenia Nr OR.0050.76.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2016-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-22 14:20
 • opublikował: Administrator Systemu

drukujdrukuj

 • data wytworzenia: 2016-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-22 14:20

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.