Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 197
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.12.07 15:09
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.23 17:55

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XX/88/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru poboru podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2015 poz.1515.) w związku z art. 6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 roku, poz. 849 ze zmianami),

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wzór stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Wzór stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla ustalenia wymiaru i poboru podatku od nieruchomości zastępuje się wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały

 

§ 3. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/69/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 listopada 2011r.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016roku.

 

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.