Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 215
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.11.26 15:23
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

Projekt

UCHWAŁA NR ...................

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia ................... 2015roku

 

 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

 

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2015, poz. 1515) i art. 8, art 10 ust.1 - 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku, 849 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 roku, poz. 735 ) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku (Monitor Polski z dnia 22 października 2015 roku, poz.1029)

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku .

 

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.