Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 156
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.11.26 12:43
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

PROJEKT

 

 

UCHWAŁA NR ……/……./2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia … listopada 2015r.

 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru

podatku rolnego na 2016r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz.1515) w związku z art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.2013.1381 ze zm.) oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015r. (Monitor Polski 2015.1025)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta z kwoty 53,75 za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016r. na obszarze miasta i gminy.

 

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2016 r.

 

 

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.