Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 149
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.11.05 11:27
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.23 17:55

Treść strony

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/76/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 27 października 2015 r.

 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. )

 

uchwala się , co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana Krzysztofa Olewińskiego z dnia 12 czerwca 2015 r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w przedmiocie nierozpatrzenia oświadczenia kibiców, uznaje się skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą , zobowiązuje się go do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ogłoszenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

drukujdrukuj

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.