Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 129
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.10.22 10:23
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

                                   UCHWAŁA Nr ……                                projekt

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia ……………października 2015 r.

 

 

w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) , art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509 )

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie na kadencję od 2016 r do 2019 r:

 

Jana Teofila Obernikiewicza;

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.