Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                   UCHWAŁA Nr ……                                projekt

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia ……………października 2015 r.

 

 

w sprawie: wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

 

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) , art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509 )

 

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie na kadencję od 2016 r do 2019 r:

 

Jana Teofila Obernikiewicza;

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-10-22 10:23

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2615806
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony