Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 129
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.09.24 11:46
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.17 11:53

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR F.N.0050.54.2015

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 01 września 2015r.


 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. DZ. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/228/2014 Rady Miejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników merytorycznych realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 2

W zakresie opracowania projektu budżetu na 2016 rok obowiązują zasady i materiały planistyczne zgodnie z § 1 uchwały Nr XLII/228/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


 

§ 3

Założenia do projektu budżetu określa załącznik nr 1.

 

§ 4

Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2015 roku.

 


 

§5


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.


 

§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.