Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 178
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.07.15 13:21
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

UCHWAŁA NR XV/57/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ


z dnia 19 czerwca 2015 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), oraz art. 271 ust. 1 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem  finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Panu Jackowi Waśko za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

 

 

 

 

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.