Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 170
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.07.22 14:26
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.20 15:02

Treść strony

Uchwała Nr XV/56/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 19 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej

                    w Dobrzyniu nad Wisłą

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

1.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą za 2014 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej.

 

3. Wykazany w bilansie instytucji zysk w wysokości – 205,13 zł zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwiększa fundusz samorządowej instytucji kultury.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.