Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 199
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.07.15 11:04
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.20 15:02

Treść strony

 

                                                UCHWAŁA  Nr  X/41/2015

                                                 RADY  MIEJSKIEJ  DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                                 z dnia  29 kwietnia 2015 r.

                                                          

                                                      w sprawie przyjęcia

                                                Programu Wspierania Rodziny

                                                w Gminie Dobrzyń nad Wisłą

                                                na lata 2015-2017

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594 ze.zm.) oraz art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r., poz.322 ze. zm.)

 

                                               uchwala się , co następuje:

 

                                                                §  1

 

Uchwala się Program Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyń nad Wisłą na lata 2015-2017,

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

                                                                §  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                                §  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.