Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 218
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.04.08 23:15
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

UCHWAŁA NR IX/37/2015

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27-03-2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia  dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. , poz. 139) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art.219 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity –Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy  odbiorców – gospodarstwa domowe zaopatrywanych w wodę z ujęcia w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą w przedziale zużycia wody do 10 m3 na jednego odbiorcę na miesiąc po 0,12 zł netto za 1 m3  dostarczonej wody.
  2. Wprowadza się dopłatę dla taryfowej grupy  odbiorców – gospodarstwa domowe do ceny za odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą w wysokości 0,36 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków.

Do w/w dopłaty doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§2

Dopłaty udziela się w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

§3

Dopłaty, o których mowa w §1  będą przekazywane co trzy miesiące, dla Zakładu Usługowego WOD-BUD, Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62a, 87-811 Fabianki, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Sportowa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą po przedłożeniu rozliczenia sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków za wymieniony okres.

§ 4

Określa się źródło finansowania dopłaty – budżet Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

drukujdrukuj

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.