Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1564
ostatnia aktualizacja tej strony:
2005.04.12 11:47
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.03.16 16:34

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVI/86/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,
z dnia 7 października 2004 roku

w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów
w szkołach podstawowych /gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/ oraz zasad zwrotu wydatków.

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 w związku z art.36 pkt 2 lit. J, art.48 ust.5 i art.88 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
/Dz. U. Nr 64,poz.593 z 2004r./ oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr142,
poz.1591 ze zmianami /.uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się zasady przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów
oraz zasady zwrotu wydatków, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 22/179/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29marca 2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:46

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.