Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zameldowanie na stałe cudzoziemca

 

 

Podstawa prawna

 

art.2,art.4 pkt 1, art.23-28  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U z 2006 r.Nr 139,poz. 993 z późn. zm.), § 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U z 2002 r. Nr 236,poz.1999)

 

Wymagane dokumenty

 1.Druk meldunkowy „ Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca”

 2.Potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie RP.

 3.Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP(jeżeli poprzednie miejsce pobytu

    stałego cudzoziemca znajdowało się za granicą.

Do wglądu:

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:

- karta pobytu ( wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się  lub       

               zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu

               uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany )                

          

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

 - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość

   i obywatelstwo,

-               -  ważny dokument potwierdzający prawo pobytu stałego

           Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący

      obywatelem państwa członkowskiego UE):

        - ważny dokument podróży,

        - ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokalu

      osobie meldującej się.

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

 

Jednostka odpowiedzialna

 

Referat Ewidencji Ludności – Urząd Miasta i Gminy

ul. Szkolna 1 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

pok. Nr 8

tel. (54) 253 05 49

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 

drukuj ()

  • opublikował: Dawid Gruszczyński
    data publikacji: 2011-03-07 13:48
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-28 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 347
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-28 09:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2611534
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-20 13:37

Stopka strony