Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 573
ostatnia aktualizacja tej strony:
2010.09.13 09:34
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.23 17:55

Treść strony

 


 


 


 

Uchwała Nr XXXIII/201/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 maja 2010 roku


 


 

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu pn.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego - II edycja.”, w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.)


 

uchwala się, co następuje:


 

§1.

1. Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisła zamierza przystąpić do realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja”, w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.2/2010, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Liderem w/w projektu partnerskiego będzie Gmina Miasta Lipno, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2. i po uzyskaniu dofinansowania zamierza realizować projekt wspólnie z partnerami.

 

§2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do podpisania porozumienia międzygminnego z partnerami uczestniczącymi w projekcie i umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gmin powiatu lipnowskiego – II edycja” w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2.


 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą


 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:18

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.