Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 586
ostatnia aktualizacja tej strony:
2010.09.09 12:39
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.23 17:55

Treść strony

Uchwała Nr XXX/183/10

 

Uchwała Nr XXX/183/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 01 lutego 2010 roku


 

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie


 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zm.)


 

uchwala się, co następuje:


 

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych
w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie, w dotychczasowej wysokości 2,10 zł za 1 m3 netto na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Wymieniona taryfa została zatwierdzona Uchwałą Nr XXI/141/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2009 r.


 

§ 2

Taryfa, o której mowa w § 1 ma zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Pana Andrzeja Wyszyńskiego w Dobrzyniu nad Wisłą położonego
przy ul. 22-go stycznia 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 


 


 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą z ujęcia w miejscowości Zaduszniki, Gmina Wielgie.


 

Na podstawie art. 24, ust. 9a-9c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pana Andrzeja Wyszyńskiego w Dobrzyniu nad Wisłą położony przy ulicy 22-go stycznia 3, w dniu 18 stycznia 2010 r. zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie Glewo, Krępę, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm.Wielgie na okres od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 roku.

Utrzymanie taryfy na niezmiennym poziomie na kolejny rok, Zakład Wodociągów i Kanalizacji uzasadnia tym, iż nie nastąpiła podwyżka stawki za wodę kupowanej od Spółki z o.o. Ekoflora.

Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowych.

Stosownie do zapisu art. 24, ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. z 2006 r. , Nr 123, poz. 858 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


 


 

 


 

drukujdrukuj

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-09 12:17

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.