Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 654
ostatnia aktualizacja tej strony:
2009.04.30 11:06
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.20 15:02

Treść strony

 

Uchwała Nr XXI/143/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art.2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/115/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
30 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 112, poz. 1825) wprowadza się następujące
zmiany:


§8 ust. 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie „ W skład komisji konkursowej wchodzą merytoryczni pracownicy Urzędu oraz dwie osoby ze składu Rady Miejskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukujdrukuj

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:50
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:50

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.