Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 696
ostatnia aktualizacja tej strony:
2009.04.30 11:06
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.20 15:02

Treść strony

 

Uchwała Nr XXI/142/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 28 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1229 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą, za każdą godzinę udziału w wysokości:

 akcja – 10 zł

szkolenie – 4 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 listopada 2008 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukujdrukuj

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:48
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:48

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.