Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1491
ostatnia aktualizacja tej strony:
2005.04.07 10:10
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.03.16 16:34

Treść strony

U C H W A Ł A Nr IV/ 28/ 03

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 roku, Dz. U.
Nr 15, poz. 139 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działek Nr Nr 995, 996, 997 położonych w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny Nr 1 do
niniejszej uchwały, przedstawiony na kopii mapy „ Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dobrzynia n. Wisłą”.

§ 2

Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe z usługami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:10

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.