Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 826
ostatnia aktualizacja tej strony:
2009.04.30 11:03
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.22 15:10

Treść strony

 

Uchwała Nr XVI/114/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie: Przyjęcia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008-2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) , art.17 ust.1 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2008 -2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XV/101/08 z dnia 19 maja 2008 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukujdrukuj

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-29 08:53

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.