Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1237
ostatnia aktualizacja tej strony:
2007.05.28 12:52
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.23 17:55

Treść strony

Uchwała Nr V/18/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 marca 2007roku

 

 

w sprawie:

Na podstawie art. 41

przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007.

uchwala się, co następuje:

ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

 

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 wg załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/151/ 06 z dnia 28 lutego 2006 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukujdrukuj

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 12:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-28 12:41
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-28 12:44

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.