Szybkie linki

Menu

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 1328
ostatnia aktualizacja tej strony:
2007.02.15 09:09
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.11.09 12:53

Treść strony

 

Uchwała Nr IV/15/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 stycznia 2007 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3         i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza na okres od 1 marca 2007r. do 28 lutego 2008r. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą, obejmującym wsie: Glewo, Krępa, Tulibowo oraz część wsi Krojczyn, zaopatrywanych w wodę kupowaną z ujęcia Zaduszniki gm. Wielgie,           w wysokości 1,82 zł za 1 m3  netto.

Do w/w ceny doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących przepisów.

§ 2

 

Traci moc § 1 Uchwały Nr XXVII/152/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006r.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą..

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-02-15 09:08

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.