Szybkie linki

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 674
ostatnia aktualizacja tej strony:
2006.12.04 09:01
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.12.12 14:21

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/162/06

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art.58  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104)

uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 249.050,00 zł ( słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 )
na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą – V etap na 2006 rok

2. Na zabezpieczenie pożyczki wskazuje się :

weksel własny in blanco

§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy

- z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Ustala się okres pożyczki w latach 2007 do 2013

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-04 09:00
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-04 09:01

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.