Szybkie linki

Banery

-

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 777
ostatnia aktualizacja tej strony:
2006.12.04 08:29
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.12.12 14:21

Treść strony

Uchwała Nr XXIX/157/06

     Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/151/06 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/151/06 pkt 3 „Postanowienia końcowe” otrzymuje brzmienie: Za udział w posiedzeniu członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 80,00 zł netto.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-04 08:28
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-04 08:29

Adres

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.