Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXVIII/155/06

Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą

z dnia 06 marca 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2006 rok

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

I w uchwale Nr XXVI/148/05 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2005 roku,

- w zarządzeniu Nr 3/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2006 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/06 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2006 roku

- w uchwale Nr XXVII/153/06 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2006 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 15.305.165,00 zł, zastępuje się kwotą 15.155.165,00 zł

§ 3

Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej wg Załącznika Nr 2

§ 4

w § 4 wyrazy „ 1 ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.251.054,00 zł, zastępuje się kwotą 2.401.054,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

- pożyczka z WFOŚiGW – 661.725,00 zł

- inne pożyczki lub kredyty - 1.450.000,00 zł

- wolne środki – 289.329,00 zł

3. Ustala się:

- przychody budżetu w wysokości – 2.585.554,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości – 184.500,00 zł

          Przychody i rozchody sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-01 13:46
  • zmodyfikował: Stażysta
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-01 13:48
Załączniki
  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-12-06 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 668
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-06 12:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2742696
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 15:30

Stopka strony